Algemene Voorwaarden & Omgangsvormen

deAlgemene voorwaarden en omgangsvormen Mood&Mind

Deelname aan de lessen, wandelingen, workshops, trainingen en of sessies van Mood&Mind betekent dat u akkoord gaat met deze algemene voorwaarden en omgangsvormen:

1. Mood&Mind is niet aansprakelijk voor alle andere vormen van lichamelijk opgelopen letsel, deelname aan de wandelingen, lessen, workshops, trainingen en of sessies geschiedt geheel op eigen risico. Dat geldt ook voor mogelijke indirecte schade, psychische schade of gevolgschade.

2. Bedragen die op de website genoemd worden, gelden tot 31 december 2019.  Na die tijd kan een indexering op het tarief worden toegepast.

3. Op de activiteiten van Mood&Mind en wat daarmee verband houdt, tussen Mood&Mind en de deelnemers aan de activiteiten is Nederlands recht van toepassing.

4. Als je genoodzaakt bent een deelname aan een les, workshop of afspraak te annuleren of verzetten neem dan 48 uur voor aanvang van de les, workshop of afspraak telefonisch contact met mij op 061130675 Ik zal dan geen kosten in rekening brengen. Indien je korter dan 48 uur van te voren afzegt ben ik genoodzaakt deze wel in rekening te brengen, ongeacht de reden van de afzegging (dus ook bij overmacht)

5. Wanneer een deelnemer zich tijdens de les, workshop, training of sessie misdraagt, behoudt de docent zich het recht voor de leerling de toegang tot de volgende reeks te ontzeggen, zonder restitutie van het lesgeld.

6. De lessen bij Mood&Mind staan open voor iedereen die medecursisten met respect bejegend. Ook vertrouwen is binnen de lessen belangrijk. Als naar mening van de docent een groepssamenstelling niet positief functioneert, heeft de docent het recht om deze te wijzigen of een deelnemer te adviseren een andere docent te zoeken.

6.Tijdens de lessen bij Mood&mind ‘moet’ niets, als een deelnemer met een bepaald onderdeel van een les niet mee wil doen, dan is dat geen probleem. De deelnemer mag dan echter de les voor de andere deelnemers niet verstoren.

7. Mood&Mind kan tijdens lessen, workshops, trainingen of sessies foto- of filmmateriaal maken voor promotionele doeleinden. Indien u hier geen toestemming voor geeft, kunt u dit doorgeven via info@mood-mind.nl. Indien wij geen bericht van u ontvangen, gaan wij er van uit dat u instemt met het gebruik van foto- en filmmateriaal.